My main areas

My main areas

Academic degrees

Scholarship and grants

Professional experience

Other professional activities

Publications

Courses

Links

Contact

 


PublicationsI do not include articles submitted to Academic conferences and specialized journals such as "Educar", "Aula", Butlletí informatiu de l'I.C.E. de la U.A.B, "Papers de Batxillerat", "Cuadernos de Pedagogía", Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats...

punt On gender

La mujer en españa

La mujer en España (coautora amb Anna Sallés, Elisa Vallés i Mireia Bofill). Ediciones de Cultura Popular. Barcelona


Del silencio a la palabra

“La interacción en las aulas de secundaria” Del silencio a la palabra.
Ed. Montserrat Moreno. Instituto de la Mujer. Madrid.
La carrera de les professores universitàries (Coautora).
Servei de Publicacions de  la U.A.B.


Ni resignades ni submises

Ni resignades ni submises. Tècniques de Grup per a la socialització assertiva de nenes i noies. Servei de Publicacions de la U.A.B.
Spanish translation: Ni resignadas ni sumisas. Técnicas de Grupo para la socialización asertiva de niñas y chicas. Servei de Publicacions de la U.A.B.


Punt On education

La nueva pedagogia

La nueva pedagogía.
Ed. Salvat. Barcelona.


El professorat de la reforma

El professorat de la Reforma.
Ed. Barcanova. Barcelona.


Tecnicas cooperacion

Técnicas de Grupo para la Cooperación.
Ed. CEAC. Barcelona


Els relats de l'alumna

Els relats de l'alumnat. Amb Miquel Domenech.
Servei de Publicacions de la U.A.B.


Hablar y escuchar

Hablar y escuchar. Relatos de profesor@s y estudiant@s.
Amb Miquel Domenech.
Ed. Paidós

 

punt The last books, about assertiveness and woman

Jo, ni mes ni menys

Jo, ni més i menys. Assertivitat per a moltes dones i alguns homes.
Ed. Octaedro. Barcelona.

Asertividad

Spanish translation: Asertividad para muchas mujeres y algunos hombres.
Ed. Octaedro. Barcelona


10 historias

10 historias de mujeres que lograron ser asertivas.
Ed. Octaedro. (en prempsa) Barcelona


punt Stories, autobiography

Retalls de memòria

Retalls de memòria.
Ed. Aresta. Barcelona.