Inici

Les meves grans àrees

Títols acadèmics

Beques i ajuts

Itinerari Professional

Altres

bibliografia

Cursos impartits

Enllaços

Contacte

 


Llibres publicatsOmeto els articles publicats a Actes de Congressos i revistes de pedagogia
com ara “Educar”, “Aula”, Butlletí informatiu de l'I.C.E. De la U.A.B, “Papers de Batxillerat”, “Cuadernos de Pedagogía”, Butlletí del Col·legi de Doctors i Llicenciats...

punt Sobre gènere

La mujer en españa

La mujer en España (coautora amb Anna Sallés, Elisa Vallés i Mireia Bofill). Ediciones de Cultura Popular. Barcelona


Del silencio a la palabra

“La interacción en las aulas de secundaria” a Del silencio a la palabra.
Ed. Montserrat Moreno. Instituto de la Mujer. Madrid.
La carrera de les professores universitàries (Coautora).
Servei de Publicacions de  la U.A.B.


Ni resignades ni submises

Ni resignades ni submises. Tècniques de Grup per a la socialització assertiva de nenes i noies. Servei de Publicacions de la U.A.B.
Traducció al castellà: Ni resignadas ni sumisas. Técnicas de Grupo para la socialización asertiva de niñas y chicas. Servei de Publicacions de la U.A.B.


Punt Sobre educació

La nueva pedagogia

La nueva pedagogía.
Ed. Salvat. Barcelona.


El professorat de la reforma

El professorat de la Reforma.
Ed. Barcanova. Barcelona.


Tecnicas cooperacion

Técnicas de Grupo para la Cooperación.
Ed. CEAC. Barcelona


Els relats de l'alumna

Els relats de l'alumnat. Amb Miquel Domenech.
Servei de Publicacions de la U.A.B.


Hablar y escuchar

Hablar y escuchar. Relatos de profesor@s y estudiant@s.
Amb Miquel Domenech.
Ed. Paidós

 

punt Els darrers, que toquen el tema de Assertivitat i la dona

Jo, ni mes ni menys

Jo, ni més i menys. Assertivitat per a moltes dones i alguns homes.
Ed. Octaedro. Barcelona.

Asertividad

Traducció al castellà: Asertividad para muchas mujeres y algunos hombres.
Ed. Octaedro. Barcelona


10 historias de mujeres que lograron ser asertivas

10 historias de mujeres que lograron ser asertivas.
Ed. Octaedro. Barcelona


punt Relats, autobiogràfic

Retalls de memòria

Aquest és el llibre més personal que he escrit i, no només em dóna a conèixer, sinó que és un retrat de la Barcelona grisa de finals dels '40 i dels '50 que vam viure les persones de la meva generació.

Retalls de memòria.
Ed. Aresta. Barcelona.